Motion principes

De principes die we hanteren voor het Yuverta motion design zijn:
* groeien doen we samen;
* gids voor content;
* gezicht van Yuverta.

Het patroon van Yuverta begint nog meer te leven in beweging. We accentueren het concept 'Groeien doen we samen' door het patroon op een unieke manier op te bouwen. Voor bewegend beeld neemt het patroon altijd de leiding en stuurt de kijker van content naar content. Het is een uniek hulpstuk en het gezicht van de Yuverta identiteit.

Op deze pagina worden de verschillende bewegingen omschreven die we met het icoon kunnen maken.
In Brandbook voor leveranciers is een archief opgenomen met patronen, kleuren combinaties en bewegingsrichtingen, klik hier.


Beweging patroon

Patroon in beweging

De patronen groeien altijd vanuit het niks naar hun volledige vorm. De groeirichting kan vanuit meerdere punten beginnen en naar elkaar groeien tot een volledig beeld. Of van links naar rechts groeien tot een volledig beeld.

Is er meer content dan in je compositie past in de video, dan kan het patroon al groeiende met de tekst of informatie meebewegen van links naar rechts.


Typografie

Typografische animaties

Bij gebruik van typografie kan er voor gekozen worden om dit ook in te laten animeren. Om het gevoel van groeien over te laten komen, gebeurt dit door een masker te gebruiken per regel, en de tekst van onder naar boven te animeren. De zinnen horen tegelijk tevoorschijn te komen, in rond de 25 frames. Gebruik hiervoor een maximale “ease out”.