Schrijfwijzer

Schrijf je vanuit de ik-vorm, de wij-vorm of benoem je Yuverta als derde persoon? En hoe spreek je de doelgroep aan, met u of jij?
Dit zijn geen vaststaande regels. Als de communicatie hierom vraagt, dan mag je hier wat van afwijken. Bijvoorbeeld als je jouw zakenrelatie goed kent en van vousvoyeren bent overgestapt op tutoyeren. Gebruik je eigen (gezonde) verstand om een inschatting te maken wat wel en niet geldt in jouw situatie.

VMBO, vmbo of Vmbo
Gebruik onderkast (kleine letter) voor vermelden onderwijssoort en waar van toepassing duiding christelijke identiteit

Zo wel: Yuverta vmbo
Zo niet: Yuverta VMBO of Yuverta Vmbo

Zo wel: Yuverta chr. vmbo
Zo niet: Yuverta Chr. vmbo

Gebruik ook onderkast in zinsverband

Zo wel: vmbo-leerling
Zo niet: VMBO-leerling of Vmbo-Leerling

Zo wel: mbo-opleiding
Zo niet: Mbo-opleiding of Mbo-Opleiding

College van Bestuur of college van bestuur?
Het is college van bestuur (CvB)


Algemene tips

Van buiten naar binnen
Schrijf vanuit het perspectief van de doelgroep. Wat is er belangrijk voor hen? Hoe kun jij hen helpen? Zie ook onze richtlijnen omtrent schrijfwijze en de juiste toon.

Vragen
Vragen ‘triggeren’ om door te klikken of te reageren. Past een vraag bij de boodschap die je wil vertellen? Stel dan altijd een vraag. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ‘Wist jij dat?’ Of ‘Heb je altijd al willen weten dat?’

Kort en krachtig
Social media hebben een vluchtig karakter. De boodschap van je post moet direct duidelijk zijn. Wees daarom kort en krachtig met je tekst. Vermeld de belangrijkste informatie in één zin. En gebruik maar één onderwerp per post.

Call to action
Gebruik altijd een duidelijke call-to-action (CTA) in je posts. Wat wil je dat je lezer doet? Voorbeelden zijn: meld je aan / lees meer / bekijk video, etc. Dit verhoogt het aantal clicks op je post. De CTA kan worden geplaatst in je tekst of in je afbeelding.